O projektu

Index prosperity Česka je společný výzkum datového portálu Evropa v datech a analytického týmu České spořitelny. Index v dlouhodobém horizontu měří a analyzuje prosperitu Česka a porovnává ji s ostatními evropskými zeměmi. Index pojímá prosperitu v širokém socioekonomickém rámci nejen jako souhrn makroekonomických ukazatelů, ale měří ji také z hlediska kvality života a ukazatelů jako jsou sociální soudržnost, zdraví populace, kvalita vzdělání, bezpečnost, dostupnost bydlení nebo podmínky pro podnikání.

Index prosperity se skládá z deseti tematických pilířů, které jsou tvořeny socioekonomickými datovými indikátory (např. HDP, počet robotů na obyvatele, výdaje na výzkum, majetková nerovnost, podíl lidí bez finanční rezervy, atd.) z veřejně dostupných zdrojů (Eurostat, OECD apod.) nebo z dat analytického týmu České spořitelny. Ačkoli jednotlivé pilíře primárně porovnávají ČR s ostatními evropskými zeměmi, u některých indikátorů zjišťujeme i regionální rozdíly v rámci Česka.

Datové podklady a podrobnější informace k jednotlivým analýzám poskytujeme k volnému využití médiím i dalším zájemcům na vyžádání.

Metodologie

Výsledky každého z pilířů počítáme pomocí přibližně deseti indikátorů, které se k dané problematice vztahují. Tato data čerpáme z otevřených zdrojů, jako je Eurostat, OECD, WHO, Světová banka nebo OSN.

Každou metriku přepočítáváme podle pořadí, na kterém se státy evropské sedmadvacítky umístily a stejným způsobem docházíme i k výsledkům každého z deseti pilířů. Každý indikátor hodnotíme stejnou vahou, aby nedocházelo ke zvýhodnění či upozadění některé ze proměnných.

Obdobným způsobem, jakým vypočítáváme výsledky každého tematického pilíře, pak na konci roku propočítáváme i výsledný Index Prosperity Česka, který se pak zakládá na bezmála stovce metrik.

Analytický tým

David Navrátil
hlavní ekonom České spořitelny

Tereza Hrtúsová
analytička České spořitelny

Tomáš Odstrčil
datový analytik projektu Evropa v datech

Milan Mařík
datový analytik projektu Evropa v datech

Kontakt pro média