O projektu

Index prosperity a finančního zdraví je společný výzkum České spořitelny, datového portálu Evropa v datech a Sociologického ústavu AV ČR. Index v dlouhodobém horizontu měří a analyzuje prosperitu Česka a míru finančního zdraví Čechů.

Index prosperity měří a analyzuje prosperitu Česka a porovnává ji s ostatními evropskými zeměmi. Index pojímá prosperitu v širokém socioekonomickém rámci nejen jako souhrn makroekonomických ukazatelů, ale měří ji také z hlediska kvality života a ukazatelů jako jsou sociální soudržnost, zdraví populace, kvalita vzdělání, bezpečnost, dostupnost bydlení nebo podmínky pro podnikání. Index se skládá z deseti tematických pilířů, které jsou tvořeny socioekonomickými datovými indikátory (např. HDP, počet robotů na obyvatele, výdaje na výzkum, majetková nerovnost, podíl lidí bez finanční rezervy, atd.) z veřejně dostupných zdrojů (Eurostat, OECD apod.) nebo z dat analytického týmu České spořitelny.

Index finančního zdraví měří a analyzuje finanční zdraví Čechů a českých domácností v šesti základních parametrech, kterými jsou:

  • Krátkodobá finanční rezerva
  • Dlouhodobá finanční rezerva
  • Bydlení
  • Dluhy
  • Pojištění
  • Přehled o hospodaření

Index vychází z analýzy dat získaných v rámci pravidelných sociologických šetření na reprezentativním vzorku české populace ve věku 18–65 let, která realizuje Česká spořitelna a Sociologický ústav AV ČR. Sběr dat probíhá online a provádí jej společnost Ipsos.

Datové podklady a podrobnější informace k jednotlivým analýzám poskytujeme k volnému využití médiím i dalším zájemcům na vyžádání.

Metodologie

Výsledky každého z deseti pilířů Indexu prosperity Česka počítáme pomocí minimálně deseti indikátorů, které se k dané problematice vztahují. Tato data čerpáme z otevřených zdrojů, jako je Eurostat, OECD, WHO, Světová banka nebo OSN. Každou metriku přepočítáváme podle pořadí, na kterém se státy evropské sedmadvacítky umístily a stejným způsobem docházíme i k výsledkům každého z deseti pilířů. Každý indikátor hodnotíme stejnou vahou, aby nedocházelo ke zvýhodnění či upozadění některé ze proměnných. Obdobným způsobem, jakým vypočítáváme výsledky každého tematického pilíře, pak na konci roku propočítáváme i výsledný Index Prosperity Česka, který se pak zakládá na bezmála stovce metrik.

V Indexu finančního zdraví spolupracujeme se společností Ipsos, se kterou provádíme průzkumy, které se zaměřují na šest základních oblastí problematiky finančního zdraví. Sběr dat probíhá online na reprezentativním vzorku české populace ve věku 18–65 let, který svým složením odpovídá struktuře obyvatelstva ČR.

Analytický tým

Tomáš Odstrčil
šéfredaktor, Evropa v datech

Milan Mařík
datový analytik, Evropa v datech

David Navrátil
hlavní ekonom, Česká spořitelna

Tereza Hrtúsová
analytička, Česká spořitelna

Monika Hrubá
chief financial health officer, Česká spořitelna

Kamila Fialová
ekonomka, Sociologický ústav AV ČR

Index prosperity a finančního zdraví © 2021 by DFMG is licensed under CC BY 4.0

Kontakt pro média