Pro média

Téma Datum vydání Název Formát Zobrazit/stáhnout
Krátkodobá finanční rezerva 2. února 2023 Index finančního zdraví: Každý třetí Čech má finanční rezervu na méně než měsíc života a počet domácností žijících bez jakékoli rezervy se ztrojnásobil Tisková zpráva
Index finančního zdraví 2. února 2023 Krátkodobá finanční rezerva Prezentace
Index prosperity Česka 2022 15. prosince 2022 Index prosperity Česka: Prosperita Česka je druhá nejvyšší v postkomunistické Evropě. Ve srovnání s EU jsme ale stále průměrní Tisková zpráva
Rozvoj zdraví a bezpečnosti 15. listopadu 2022 Index prosperity ČR: Češi patří k nejobéznějším v Evropě, ačkoli je u nás dostupnost zdravotní péče nadstandardní. Stát však nemotivuje ke zdravému životnímu stylu Tisková zpráva
Prostředí pro podnikatele 12. října 2022 Index prosperity ČR: České podnikatelské prostředí patří k nejhorším v Evropě. Založení firmy u nás může trvat až 25 dní, nejdéle z celé EU Tisková zpráva
Finanční zdraví 13. září 2022 Index prosperity ČR: Finanční zdraví Čechů ohrožují zejména vysoké ceny energií, platby za ně zatěžují rozpočty českých domácností takřka nejvíce z celé EU Tisková zpráva
Kvalita trhu práce 17. srpna 2022 Index prosperity ČR: Nedostatečné flexibilní úvazky a nerovné podmínky sráží český trh práce na 15. místo v EU Tisková zpráva
Digitalizace a infrastruktura 19. července 2022 Index prosperity ČR: Česko má nejhustší železniční síť v EU, ale nejméně spokojené uživatele silnic. Infrastrukturu oslabuje malé pokrytí rychlým internetem Tisková zpráva
Úroveň bydlení 14. června 2022 Index prosperity ČR: Úroveň bydlení v ČR patří mezi nejhorší v Evropské unii. Na vlastní bydlení musí Češi našetřit více než 15 ročních platů Tisková zpráva
Stav životního prostředí 17. května 2022 Index prosperity ČR: Česko investuje do životního prostředí téměř nejvíce, přesto jeho stav patří mezi nejhorší v EU Tisková zpráva
Solidarita a důvěra ve společnosti 25. dubna 2022 Index prosperity ČR: Češi jsou v solidaritě a důvěře ve společnosti na 10. místě v EU Tisková zpráva
Kvalita vzdělávání a výzkumu 22. března 2022 Index prosperity ČR: Česko má takřka nejméně vysokoškoláků v Evropě. Nízká kvalita řadí tuzemské vzdělávání na 13. místo v EU a snižuje odolnost země vůči dezinformacím Tisková zpráva
Stav ekonomiky 10. února 2022 Index prosperity ČR: Česká republika je mezi 10 nejvyspělejšími ekonomikami v EU Tisková zpráva
Index prosperity Česka 10. února 2022 Představení projektu Prezentace