Tuto analýzu pro vás připravujeme.
27. 1. 2022

Finanční zdraví

Sdílejte článek Prozkoumejte výsledky
Pozice Česka v Evropě ?

Finanční zdraví

V rámci osmého pilíře Indexu prosperity Česka se zabýváme tím, jak jsou Češi v porovnání s ostatními Evropany finančně zajištěni

Prosperující společnost umí hospodařit s financemi, a to jak na úrovni státu, tak na úrovni jednotlivých obyvatel. Lidé by v takové společnosti neměli být ohroženi chudobou a exekucemi a naopak by měli mít k dispozici finanční rezervu a možnost své jmění investovat.