24. 4. 2024

Solidarita a důvěra ve společnosti

Sdílejte článek Prozkoumejte výsledky
Pozice Česka v Evropě 9.

Solidarita a důvěra ve společnosti

Česko se těší 9. nejvyšší solidaritě a důvěře ve společnosti v EU, přispívá k tomu ochota Čechů pomáhat

V nové analýze Indexu prosperity a finančního zdraví se Česká republika umístila na 9. místě v EU z hlediska společenské solidarity a důvěry. K relativně dobrému výsledku přispěla ochota Čechů pomáhat. Neznámému člověku během posledního měsíce totiž pomohlo 63 % z nich. Lidé se navíc mohou často spolehnout i na podporu blízkých, v případě nouze se totiž má na koho obrátit 9 z 10 Čechů, a to navzdory tomu, že během posledních 4 let podíl těchto lidí klesá a vrací se na předcovidové hodnoty. Integritu české společnosti naopak snižuje dlouhodobě nízká důvěra ve vládu a problém korupce, ve zvládání korupce se Česko v rámci evropské sedmadvacítky umístilo na 16. příčce.

Solidarita a důvěra české společnosti je 9. nejvyšší v EU, vyplývá to z aktuální analýzy Indexu prosperity a finanční zdraví. Podobného výsledku přitom dosáhlo Česko i v uplynulých letech. Obecně lze nalézt vyšší společenskou integritu v severní a střední Evropě s výjimkou Polska, Maďarska a Slovenska, horšího výsledku pak dosáhly naopak balkánské a východoevropské země.

Češi mají méně blízkých, které mohou požádat o pomoc, nebojí se ale pomoct neznámému

Ačkoli většina lidí má někoho blízkého, na koho se může obrátit v případě nouze, v posledních letech přibývá těch, kteří musí spoléhat jen na sebe. „Zatímco v roce 2020 mělo 96,4 % Čechů na koho se obrátit, každý následující rok se podíl těchto lidí snižoval. V roce 2023 jich bylo už jen 92,7 %,” vysvětluje Milan Mařík z projektu Evropa v datech. Z dlouhodobého hlediska se ale nemusí jednat ani tak o zhoršení, jako spíše o návrat k „českému standardu”. „Je nicméně pravdou, že rok 2020 byl atypický kvůli covidu a že se současné hodnoty vrátily na podobnou úroveň, na jaké byly před příchodem covid-19,” dodává Mařík.

Tomu odpovídají i data Indexu prosperity. Zatímco podle indexu z roku 2022 mělo Česko v EU zcela nejvyšší podíl těch, kteří se mají na koho obrátit, podle toho aktuálního se Česko propadlo až na 6. pozici.

Češi se ale současně neostýchají pomáhat neznámým lidem. Jak vyplývá z dat World Giving Index 2023, neznámému pomohlo (v posledním měsíci před sběrem dat) 63 % z nich, což tuzemsko řadí na 3. místo v rámci evropské sedmadvacítky. Pozitivní zprávou je, že se jedná o zlepšení o 8 příček oproti roku 2022.

Současně se Češi věnují i dobročinnosti, ačkoliv se většinou jedná o jednorázový a spontánní akt. „Podle výzkumu Ipsos Asociace společenské odpovědnosti přispívají finančně čtyři z deseti Čechů. Češi ale chtějí vědět, na co přesně budou jejich peníze využity. Nejčastěji proto posílají své peníze konkrétním dětem, hendikepovaným, zvířatům a obětem katastrof, upřednostňují pomoc v rámci České republiky. Čtvrtina Čechů se pro dárcovství rozhoduje spontánně až impulsivně, jen 10 % lidí přispívá pravidelně. A jak Češi své peníze na dobročinné účely posílají? Nejvíce využívají dárcovské SMS – DMS – které letos oslaví 20 let existence. Za tu dobu přispěli Češi dle údajů Fóra dárců a Asociace provozovatelů mobilních sítí téměř miliardou korun. Kromě jednotlivců se na dobročinnosti v Česku zásadně podílejí i nadace a nadační fondy. Nejvíce z nich, a to se týká i Nadace České spořitelny, se dlouhodobě zaměřuje na oblast vzdělávání a výzkumu. Prioritou naší nadace je pak podpora rozvoje výuky založené na kompetencích, které povedou k samostatnému rozhodování a finančnímu zdraví dětí a mladých lidí,” vysvětluje Dana Brandenburg z Nadace České spořitelny.

Dlouhodobá důvěryhodnost vlády je v Česku 16. nejvyšší v EU

Česko si rovněž stojí relativně dobře v důvěryhodnosti soudnictví. Soudům věří 65 % obyvatel, což odpovídá 11. nejvyššímu podílu v EU. Naopak skeptičtěji se staví ke své vládě, které podle Eurobarometru během posledních 10 let v průměru důvěřuje 29,1 % Čechů, tedy 16. nejvyšší podíl v EU.

Pokud se nicméně podíváme na aktuálnější data Centra pro výzkum veřejného mínění z letošního února, zjistíme, že současná důvěra ve vládu se pohybuje pod dlouhodobým průměrem. Vládě podle nich totiž důvěřuje 20 % obyvatel. Naopak podstatně vyšší důvěře se těší prezident (54 %), a zcela nejvyšší starostové obcí (66 %).

Nejedná se nicméně o nejnižší důvěru vládě, kterou Češi pamatují. „Současná důvěra vládě je relativně velmi nízká, i když historicky není zcela nejnižší. Když ale nepočítáme krátkodobé epizody spojené zpravidla s bezprostředně kulminujícími vládními nebo koaličními krizemi, tak v podstatě pouze vláda Petra Nečase v letech 2012 a 2013 na tom byla ještě hůře než stávající vláda Petra Fialy,” vysvětluje Jan Červenka, analytik Centra pro výzkum veřejného mínění. Současný pokles důvěry započal již s příchodem covidu, na který navázala energetická krize a vysoká inflace. „Tento trend stále pokračuje a veřejnost není příliš vstřícná ani k některým jiným bodům současné vládní agendy, jako například bylo zrušení loňské mimořádné valorizace penzí, nákup stíhaček nebo nákladná podpora Ukrajiny v konfliktu s Ruskem,” dodává Červenka.

Česko v EU zaostává ve zvládání korupce

Indikátorem, ve kterém se Česku po nízké důvěře vládě daří v rámci pilíře solidarity ve společnosti nejhůř, je vnímání korupce. Tu dlouhodobě sleduje mezinárodní nezisková organizace Transparency International na základě různých indikátorů, přičemž se neopírá o ve veřejné mínění, ale o data Světové banky, názory výzkumníků a lidí, kteří v dané zemi participují na obchodě a byznysu. Ve vnímání korupce dosáhlo Česko 12. nejhorší skóre v rámci EU, a to konkrétně 57 bodů ze 100, přičemž vyšší hodnota odpovídá menší korupci. 

Podprůměrné skóre, kterým Transparency International Česko ohodnotilo, má zejména jeden důvod: tuzemským vládním představitelům i opozici se nedaří programově řešit korupci. „Protikorupční legislativa je přijímána se zpožděním a až po urgencích či žalobách ze strany Evropské komise. Důležité dílčí novelizace se buď nekonají, nebo se jedná jen o kosmetické úpravy bez komplexního a efektivního dopadu,” uvádí Transparency International ve svých materiálech.

Indikátor vnímání korupce umožňuje i celosvětové srovnání, v němž Česko vloni obsadilo 41. pozici ze 180 sledovaných zemí. Podobného výsledku dosáhly Katar, Botswana a ostrovní stát Dominika. Ačkoli se nejedná o záviděníhodný výsledek, hůře se umístily i další evropské země, a to např. Itálie, Řecko, Slovensko či Maďarsko. Naopak třeba v Německu je situace stran vnímání korupce 9. nejlepší na světě, zcela nejlépe jsou pak na tom Dáni. 

Podstatně pozitivněji pak Česko dopadlo v mezinárodním srovnání svobody tisku, v rámci EU se umístilo na 12. pozici a ve světovém srovnání na 14. pozici ze 180 sledovaných zemí. Navzdory relativně dobrému výsledku v rámci srovnání s ostatními zeměmi ale situace není ideální. Výzkumníci totiž upozorňují na to koncentraci vlastnictví českých médií několika málo soukromými subjekty či „mediálními magnáty“ a na tlak, kterému čelí veřejnoprávní média.

Kromě úrovně svobody tisku jsme si polepšili také v hodnocení mediální gramotnosti, která je s vnímáním svobody tisku a měrou důvěry v něj spojena. „Podle Media Literacy Indexu jsme aktuálně ze všech hodnocených zemí na 15. místě, oproti předchozímu období jsme si tak polepšili o tři příčky, což nás řadí mezi největší performery. Pokud bychom hodnotili pouze státy EU, jsme v úrovni mediální gramotnosti na 11. místě. Stále však máme prostor ke zlepšení, žebříček mediální gramotnosti vedou severské státy, které jsou zároveň na špici ve svobodě médií i důvěře vládě,” říká Tereza Hrtúsová analytička České spořitelny.

Mohlo by vás zajímat

Index prosperity Česka 2022

Index prosperity Česka 2023

Index finančního zdraví 2023

Index prosperity Česka 2024

Index finančního zdraví 2024